Kontakt


PRAG 2017

- Zlatni grad –
Još od srednjeg veka, Prag se smatra jednim od najlepših evropskih gradova. Često ga nazivaju zlatnim gradom zbog bogate istorije i laskave titule stecišta kulturne elite.U njemu su živeli i radili Mocart, Betoven, Kafka… koji su, očarani njegovom lepotom, lako nalazili inspiraciju za svoja remek dela.Danas je Prag evropska metropola, grad pun života, pun mogućnosti za kvalitetan provod, od tržnih centara do bezbroj pivnica i restorana u kojima se služi čuveno češko pivo. U Prag se ne ide jednom – u Prag se ide uvek!PROGRAM BR. 6 DANA / 3 NOĆENJA
OBILASCI: Prag – Karlove Vari – Drezden – zamak Karlštajn – krstarenje Vltavom
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan 29.12.2016. / ĉetvrtak / BEOGRAD – NOVI SAD
Polazak iz Beograda oko 19:00 časova sa Lastine autobuske stanice i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 20:00 časova (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Madjarsku i Slovačku prema Pragu.
2. dan 30.12.2016. / petak / PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak Praga: Hradcani – praški dvorac sa manastirom Strahov, manastirska biblioteka iz 17. veka, katedrala Sv. Vita i kapela Sv. Venceslava, bazilika Sv. ĐorĎa, novi i stari kraljev dvorac, Loreto, Zlatna ulica, Mala strana. Potom razgledanje centra grada: Karlov most, crkva od Tina, Starogradski i
Vaclavski trg, šetnja i upoznavanje sa centrom grada.Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. dan 31.12.2016. / subota / PRAG – DREZDEN – PRAG
Dorucak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u Drezden, grad na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Ovaj grad je prepun istorijsko-
kulturnih spomenika iz srednjeg veka, kao i onih iz vremena jugend i bauhaus stilova, roĎenih krajem 19. I početkom 20. veka. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Povratak u Prag u kasnim popodnevnim satima. Individualni odlazak na doĉek Nove 2017. godine. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
4. dan 01.01.2017. / nedelja / PRAG – KARLOVE VARI – PRAG
Dorucak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u Karlove Vari, poznatog banjskog i turističkog mesta i jednog od najlepših srednjoevropskih gradova. Po dolasku obilazak centra Karlovih Vari, termalnih izvora, prelepe ruske crkve…U poslepodnevnim časovima povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
5. dan 02.01.2017. / ponedeljak / PRAG – ZAMAK KARLŠTAJN – KRSTARENJE VLTAVOM
Dorucak. Napuštanje hotela. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska zamka Karlštajn iz XIV veka, u kome je bila rezidencija kralja Karla IV i u kome se čuva replika krune čeških kraljeva. Nakon obilaska povratak u Prag. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta voţnja
brodom Vltavom – pogled na Prag iz jednog sasvim drugog ugla. U večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna voznja kroz Slovačku i Madjarsku prema Srbiji.
6. dan 03.01.2017. / utorak / NOVI SAD – BEOGRAD Dolazak u Novi Sad i Beograd u prepodnevnim časovima. (Kraj usluga)

C E N A :
Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci
Nova godina-6 dana-Termin putovanja-29.12.2016.–03.01.2017.-Hotel-Krystal 3*-Cena – 165 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.
Cene iz tabele su u evrima, po osobi.
CENA ARANŢMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom), smeštaj u Pragu (3 noćenja sa doručkom – švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama, obilaske prema programu (Prag – Hradčani i pešačko razgledanje centra grada), troškove organizacije i vodjenja aranžmana, usluge licenciranog pratioca grupe
CENA ARANZMANA NE OBUHVATA: medjunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka, ulaznice i fakultativne izlete
OPŠTE INFORMACIJE
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno): Karlove Vari – 25 € odrasli / 15 € deca, Zamak Karlštajn (sa ulaznicom) – 20 € odrasli / 10 € deca, Vožnja brodom Vltavom – 10 € odrasli / 5 € deca, Drezden – 30 € odrasli / 20 € deca
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih
izleta snosi ino-partner.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
POPUSTI: deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu), deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu), treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
SOPSTVENI PREVOZ: NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje, postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranzmana):
OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Novi Sad – Horgoš (granica sa Madjarskom)
NACINI PLAĆANJA ARANZMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima gradjana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do 15.04.2016.
OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj je u Pragu (Češka) u hotelu sa 3*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune mesta:
Hotel KRYSTAL 3* – www.ubytovani-hotel-krystal.cz Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, ima restoran, bar i parking. Svaka sobe poseduje kupatilo (T/WC), TV i telefon. Doručak je kontinentalni švedski sto.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se
poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs  Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih
objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinji. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise
od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…)
OPŠTE NAPOMENE: Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Kod autobuskih aranžmana predviĎene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih
okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo
pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr.
gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak…). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije
(potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Zbog poštovanja satnica predviĎenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Molimo Vas da pazljivo procitate Opšte uslove putovanja. Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.61/2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je radjen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predvidjenim slučajevima.
Cenovnik za Prag ( doček Nove 2017. godine, autobus, 6 dana) br.1 od 01.09.2016.