Kontakt


AZURNA OBALA 2017

Rivijera cveća & Azurna obala
Iskoristite priliku da posetite neke od bisera Azurne obale… Poznata turistička mesta na Azurnoj obali su: Sen Trope, Antib, Kan, Nica, Monako i Menton. Obala je okružena strmim obroncima Primorskih Alpa, duga je 100 kilometara i prostire se od Mentona, na granici sa Italijom do Sen Tropea. Ovde je više od 300 dana godišnje sunčano sa nebom izrazito plave boje. Rivijera ima tradiciju luksuznog turizma koja traje od 18. veka kada su ovu obalu otkrili bogati engleski plemići.
OBILASCI: Nica – Kan – Antib – Monako – Monte Karlo – Menton -San Remo – Đenova

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan 29.12.2016. BEOGRAD
Polazak oko 17:00 časova sa Lastine autobuske stanice (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2. dan 30.12.2016.SANREMO –ARMA DI TAGGIA
Poslepodnevni dolazak u Sanremo – „grad cveća”, jedan od najlepših gradova Mediterana koji je poznat po čuvenom muzičkom festivalu. Po dolasku, panoramski obilazak grada: Ruska crkva, Kazino, Korzo Mateoti, palata Ariston –poznata po festivalu italijanske kancone, srednovekovni kvart grada, La Pinja…Nakon obilaska San Rema, smeštaj u hotel u mestu Arma Di Taggia, udaljenom od San Rema oko 7 km. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.
3.dan 31.12. 2016. ARMA DI TAGGIA – MENTON – MONAKO – MONTE KARLO – NICA – ARMA DI TAGGIA
Dorucak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Mentona, Monaka, Monte, Karla i Nice. Dolazak u Menton, mondenski centar na Francuskoj rivijeri koji se još naziva “La perle de la France” –“Biser Francuske”. Nakon dolaska, obilazak Mentona: stari grad sa izuzetnim mediteranskim šarmom, lepa marina, živopisne pjacete…Slobodno vreme. Polazak za Kneţevinu Monako, čiji je osnivač Frančesko Grimaldi Malicija. Nakon dolaska obilazak Monaka : katedrala u kojoj je sahranjena Grejs Keli, Knežev dvor, Okeanografski muzej. Nastavak razgledanja uz vožnju stazom Formule 1 do Monte Karla, najluksuznijeg i najpoznatijeg kvarta Monaka. Obilazak trga Kazina sa čuvenom Kockarnicom “Monte Carlo”, hotelom “Paris” i kafeom “Paris”. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nastavak putovanja za Nicu, jedno od najpoznatijih mondenskih letovališta Azurne obale, prepoznatljivo po prelepim palatama, kazinima, čuvenim hotelima i dugačkim plažama. Po dolasku panoramski obilazak Nice: Englesko šetalište, Trg Masena…Slobodno vreme. Povratak u hotel. Individualni odlazak na DOCEK NOVE 2017. GODINE. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
4.dan 01.01.2017. ARMA DI TAGGIA – KAN – ANTIB – ARMA DI TAGGIA
Dorucak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Kana i Antiba. Dolazak u Kan, koji je poznat najviše zahvaljujući filmskom festivalu i prelepom šetalištu, Kroazeti. Po dolasku u Kan, obilazak ovog mondenskog mesta: Filmska palata, Kroazeta, Srpska ulica…Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Antib, pravi biser Mediterana. Ovaj slikoviti gradić je smešten na pola puta između Nice i Kana. Gradom dominira tvrđava Fort Kare u čijem podnožju je marina za jahte. Antib, osim toga što je meka džet setera, poznat je i po džez festivalu, festivalu podvodne fotografije i starina. Po dolasku obilazak Antiba: stari deo grada, tvrđava, luka…Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.
5.dan 02.01.2017. ARMA DI TAGGIA – ĐENOVA
Dorucak. Napuštanje hotela i polazak za Đenovu, šesti po veličini grad Italije i glavni grad oblasti Ligurija. Takođe je najveća luka Italije, čiji je stari grad pod zaštitom Unesco-a. Nakon dolaska, obilazak Đenove: Trg Ferari, Opera,Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stari svetionik La Lanterna (najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba…Nakon obilaska, polazak za za Srbiju. Noćna voţnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
6. dan 03.01.2017. BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.(Kraj usluga)

C E N A :
Opis                                      Termin putovanja            Ukupna cena po osobi
Doček Nove godine                 29.12.2016. – 03.01.2017.                    205 €
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.
Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANZMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom), smeštaj u blizini Sanrema (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 2* u 1/2 i 1/2+1 sobama, obilaske prema programu (Nica, San Remo, Đenova), troškove organizacije i vođenja aranžmana, usluge licenciranog vodiča
CENA ARANZMANA NE OBUHVATA: međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka , ulaznice i fakultativne izlete
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA I ULAZNICA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno): Kan-Antib – 30 € / 20 € deca; Monako-Monte Karlo-Menton – 25 € / 15 € deca
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino –
partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
POPUSTI: deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu), deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe, treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
NE POSTOJI MOGUĆNOS T UMANJ ENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana):
OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graničnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom)
OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:
u Arma Di Taggia (Italija) sa 3*:
HOTEL ARMA 3* – ARMA DI TAGGIA www.mareliguria.it
Hotel se nalazi u centru mesta i na oko 300 metara od mora i plaže..Hotel ima 34 sobe, poseduje bar, restoran. .. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, telefon, klima uređaj i sef uz doplatu. Doručak – kontinentalni švedski sto.
NACINI PLAĆANJA ARANZMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:
NOVA GODINA……. …..najkasnije do 15.04.2017.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude
registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena
internacionalna kuhinja. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mog u biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog
ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %. U slučaju da su u pitanju Ibis Budget hoteli, pomoćni ležaj je krevet na sprat zbog čega treća odrasla osoba ima popust u izn osu od 20 %. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavis e od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
OPŠTE NAPOMENE: Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 s ata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.
dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslov ima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web -stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
Molimo Vas da paţljivo proĉitate Opšte uslove putovanja . Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca licenca OTP br. 61/2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije VIVA. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
Cenovnik za Rivijeru cveća & Azurnu obalu (doček Nove 2017.godine, autobus, 6 dana) br.1 od 03.09.2016.