Kontakt


ATINA 2017

Atina je glavni grad Grčke. Moderna Atina je veliki i kosmopolitski grad, dok je starogrčka Atina bila moćna država i poznati obrazovni i filozofski centar. Grad je dobio ime po boginji zaštitnici – Atini. Često se naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom IV i V veka pre nove ere. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo antičkih zgrada i umetničkih dela. Najpoznatiji je svakako Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primera klasične grčke umetnosti i arhitekture.

OBILASCI: ATINA – KORINTSKI KANAL – MIKENA – EPIDAURUS – PIREJ – SUNION – AKROPOLJ

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan 29.12.2016. / CETVRTAK / – BEOGRAD – NIŠ
Polazak iz Beograda oko 17:00h – sa Lastine autobuske stanice i iz Niša sa parkinga Tempa oko 20:00 časova (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Makedoniju prema Atini.
2.dan 30.12.2016. / PETAK / – ATINA – GRCKO VECE
Dolazak u Atinu u podnevnim časovima. Odlazak na panoramsko razgledanje Atine: prolazak pored Parlamenta, Hadrijanovih vrata, Zevsovog hrama i starog Olimpijskog stadiona, trgovi Omonija i Sintagma… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Grĉko veĉe u tavernu na Plaki (boemska četvrt Atine) uz večeru, sirtaki i grčki folklor. Noćenje.
3.dan 31.12.2016. / SUBOTA / – ATINA – AKROPOLJ – PIREJ – SUNION – APOLONOVA OBALA/GLIFADA – ATINA
Dorucak. Pre podne slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Akropolja – simbola Atine (predvidjen je individualni obilazak). Popodne mogućnost fakultativnog poludnevnog izleta za PIREJ, SUNION (najjužniji rt Atičkog poluostrva, opisan u Homerovoj Odiseji, na kom se nalazi Posejdonov hram) Povratak u hotel.
Individualni odlazak na DOCEK NOVE 2017. GODINE. Noćenje.
4.dan 01.01.2017. / NEDELJA / – ATINA – PELEPONEZ – ATINA
Dorucak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Peloponeza (ukoliko budu otvoreni lokaliteti) – nekada najvećeg grčkog poluostrva odvojenog Korintskim kanalom, sa posetom Agamemnonovoj Mikeni – Atrejevoj riznici i Lavljoj kapiji, zatim poseta i Epidaurusu, čuvenom drevnom amfiteatru.U poslepodnevnim časovima povratak u hotel. Noćenje.
5.dan 02.01.2017. / PONEDELJAK / – ATINA
Dorucak. Napuštanje soba. Slobodno vreme za kupovinu i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna voţnja kroz Grčku i Makedoniju prema Beogradu.
6.dan 03.01.2017. / UTORAK / – NIŠ – BEOGRAD
Dolazak u Niš i Beograd u podnevnim časovima. (Kraj usluga)

C E N A :
Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci
Opis                            Termin putovanja             Ukupna cena po osobi
Doček Nove godine           29.12.2016 – 03.01.2017.          HOTEL 3*   159 €
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate. Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANZMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom), smeštaj u Atini (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama obilaske prema programu (Atina – panorama grada), troškove organizacije i vodjenja aranžmana, usluge licenciranog pratioca grupe
CENA ARANZMANA NE OBUHVATA: medjunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka, ulaznice i fakultativne izlete, individualne troškove
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika ,deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno): Grĉko vece (RESTORAN) – 35 €, Peloponez – 55 € (sa ulaznicama), Pirej, Sunion – 20 € (sa ulaznicom), Akropolj – 25 € (sa ulaznicom)
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od
troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
POPUSTI: deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu), deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu), treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%, putnici koji polaze iz Niša popust 10 €
SOPSTVENI PREVOZ: NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranzmana): NIŠ (sa velikog parkinga kod Tempa) – bez doplate
OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz auto put Beograd – Niš, kao i na magistralnom putu Niš – Tabanovce (granica sa Makedonijom)
NACINI PLAĆANJA ARANZMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima gradjana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:
ZA POLASKE OD 01.10.2016. DO 01.02.2017…………..najkasnije do 15.04.2017.
OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj je u Atini (Grčka) u hotelu 3*. Hotel iz ove ponude ima restoran a svaka soba kupatilo T/WC.
Hotel BEST WESTERN CANDIA 3* http://www.candia-hotel.gr/
Hotel se nalazi u širem centru Atine , u blizini trga Karaiskaki. Hotel ima recepciju, restoran, bar, uslugu room service i sef. Sobe su klimatizovane, sa TV, telefonom, kupatilom (TWC). Usluga je noćenje sa doručkom – kontinentalni švedski sto.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude
registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog
ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredjaj…)
OPŠTE NAPOMENE: Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Kod autobuskih aranžmana predvidjene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.
dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidjenog za obilazak…)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna
novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Zbog poštovanja satnica predviĎenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
Molimo Vas da pazljivo procitate Opšte uslove putovanja.
Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.61/2010. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je raĎen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predvidjenim slučajevima.
Cenovnik za Atinu (Doček Nove 2017. godine, autobus, 6 dana) br.1 od 01.09.2016.