Kontakt


AMSTERDAM 2017

DOČEK NOVE 2017.GODINE (9 dana)

- zemlja lala i vetrenjača -

Zemlja lala, klompi, sira, piva, vetrenjača, dijamanata, dvoraca, zemlje tolerancije i perfekcije… Ovo je najnaseljeniji deo starog kontinenta, ovo je deo Evrope koji se jednostavno mora videti i doţiveti.

Prag – Krstarenje Vltavom – Amsterdam – Zaanse Schans – Volendam – Hag – Ševeningen – Roterdam – Krstarenje kanalima Amsterdama – Minhen-Dvorac Nimfenburg

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 27.12.2016. utorak BEOGRAD – NOVI SAD

Polazak oko 19:00 časova sa Lastine autobuske stanice i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 20:00 čas (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz MaĎarsku i Slovačku prema Pragu.

2. dan 28.12.2016. sreda PRAG

Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak Praga: Hradĉani – praški dvorac sa manastirom Strahov, manastirska biblioteka iz 17. veka, katedrala Sv. Vita i kapela Sv. Venceslava, bazilika Sv. ĐorĎa, novi i stari kraljev dvorac, Loreto, Zlatna ulica, Mala strana, Karlov most, crkva od Tina, Starogradski i Vaclavski trg, šetnja i upoznavanje sa centrom grada. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan 29.12.2016.ĉetvrtak PRAG – KRSTARENJE VLTAVOM

Doruĉak. Napuštanje hotela. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta voţnja brodom Vltavom –pogled na Pragiz jednog sasvim drugog ugla. Nakon obilaska slobodno vreme. U večernjim časovima polazak za Amsterdam.Noćnavoţnja kroz Češku i Nemačku prema Amsterdamu.

4. dan 30.12.2016. petak AMSTERDAM

Dolazak u Amsterdam u podnevnim časovima. Po dolasku, obilazak Amsterdama: Trg Dam, Kraljevska palata, Nova katedrala u kojoj se krunišu holandski kraljevi i kraljice, Opera, reka Amstel, mostovi, četvrt Crvenih fenjera, muzeji Rijsk i Van Gogh (nije predviĎena grupna poseta), čuvena brusionica dijamanta… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

5. dan 31.12.2016. subota AMSTERDAM – MINI HOLANDSKA TURA – AMSTERDAM

Doruĉak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Mini holandska tura (vetrenjaĉe, klompe, sirevi). Posetaţivopisnogseoceta Zaanse Schans –poznatog po vetrenjačama. Obilazak jedne od vetrenjača. Nakonobilaska odlazak do gradića Volendam – poznatog po radionicama klompi i sirevima. U poslepodnevnim časovima povratak u hotel. Individualni odlazak na DOĈEK NOVE 2017. GODINE. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

6. dan 01.01.2017. nedelja AMSTERDAM – VELIKA HOLANDSKA TURA – AMSTERDAM

Doruĉak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Velika holandska tura (Hag, Ševeningen, Roterdam). Poseta grada Haga, gde jesedište Parlamenta Kraljevine Holandije i Palate Mira (gde se nalazi sudnicaHaškog tribunala). Nakon obilaska odlazak do najvećeg letovališta Holandije – Ševeningena. Šetnja obalom Severnog mora. Nastavak puta do Roterdama – centra moći i najveće luke na svetu. Obilazak grada: Euromast toranj, Kijkskubus (kompleks stanova u vidu krivih kocki), Gradska kuća, trgovački deo grada… Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U večernjim časovima povratak u hotel.. Slobodno vreme. Noćenje.

7. dan 02.01.2017. ponedeljak AMSTERDAM – KRSTARENJE KANALIMA AMSTERDAMA

Doruĉak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti u centru grada. Mogućnostorganizovanja fakultativnog izleta – voţnja brodom kanalima Amsterdama. U večernjim časovima polazak za Minhen. Noćna voţnja krozHolandiju i Nemačku prema Minhenu.

8. dan 03.01.2017. utorak MINHEN – DVORAC NIMFENBURG

Dolazak u Minhen u prepodnevnim časovima. Pešačko razgledanje Minhena: crkva Sv. Petra – najstarija crkva u Minhenu, Ţenska crkva, Kraljevska palata, Nacionalna opera, Karlov trg, crkva Sv.Mihaila, veliki bazar, Marienplac..Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Nimfenburg – letnje rezidencije dinastije Vitelsbah (odlazak gradskim prevozom)…U večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna voţnja kroz Nemačku, Austriju, MaĎarsku prema Beogradu.

9. dan 04.01.2017. sreda BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

( Kraj usluga )

Paket aranţman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

Opis

Termin putovanja

Ukupna cena po osobi

Doček Nove godine

27.12.2016 – 04.01.2017.

275 €

Aranţman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima.

CENA ARANŢMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom), smeštaj u Pragu (1 noćenje sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama, smeštaj u Amsterdamu (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 2* u 1/2 i 1/2+1 sobama, obilaske prema programu (Prag – Hradčani i pešačko razgledanje centra grada, Amsterdam – centar grada, Minhen), troškove organizacije i voĎenja aranţmana, usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA: medjunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (, ulaznice i fakultativne izlete

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno): Voţnja brodom Vltavom – 10 € odrasli / 5 € deca, Mini holanska tura (vetrenjače, klompe i sirevi) – 25 € odrasli / 15 € deca, Velika holandska tura (Hag, Ševeningen, Roterdam) – 35 € odrasli / 25 € deca, Voţnja brodom kanalima Amsterdama – 15 € odrasli / 10 € deca, Dvorac Nimfenburg (sa ulaznicom) – 20 € odrasli / 15 € deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvoĎenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

CENE NEKIH OD ULAZNICA ZA INDIVIDUALNE OBILASKE (podloţne su promenama, popust za decu zavisi od institucije koja se obilazi): muzej Vinsent Van Gogh– 15 €, Rembrantova kuća –12.5€,muzej Rijks–15€, kuća Ane Frank –9€,muzej Madam Tiso – 22 €, fudbalski stadion Ajax (Amsterdam arena) – 13.5 €…

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:40%od cene aranţmana

POPUSTI: deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplateţne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju leţaj u hotelu), deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplateţne osobe, osim u ako je smeštaj u hotelu Ibis Budget, gde deca od 2-12 godina imaju popust 20% u pratnji dve punoplateţne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju leţaj u hotelu), treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%, ako je u Amsterdamu smeštaj u hotelu Ibis Budget – treća osoba u 1/2+1 sobi ima popust od 20%

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

  • u Pragu (Češka) sa 3* Hotel KRYSTAL 3* -www.ubytovani-hotel-krystal.cz, Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, ima restoran, bar i parking. Sobe su sa kupatilom (T/WC), TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni švedski sto.

  • u Amsterdamu (Holandija) sa 2* HOTEL LAKE LAND 2* -http://www.lakeland.nl/. Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, na oko 20 minuta od centra grada. Hotel poseduje restoran, bar i konferencijsku salu. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV i telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto.

SOPSTVENI PREVOZ: NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ, ako se ne koristi 1 noćenje u Pragu – popust je 15 €, pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu traţiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemlje, postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

POLASCI IZ DRUGIH MESTA(mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana): NOVI SAD –polazak sa parkinga kod Lokomotive. OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima imotelima uz autoput Beograd – Novi Sad – Horgoš (granica sa MaĎarskom)

NAĈINI PLAĆANJA ARANŢMANA:

  1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

  2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama, čekovima graĎana (obavezna je doplata od 1,5% po mesecu, na deo koji se plaća odloţeno) najkasnije do 15.04.2017.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti leţaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog leţaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, moţe biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog leţaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.. U slučaju da su u pitanju Ibis Budget hoteli, pomoćni leţaj je krevet na sprat zbog čega treća odrasla osoba ima popust u iznosu od 20 %. Organizator putovanja ne moţe da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadrţaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadrţaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ureĎaj…)

OPŠTE NAPOMENE: Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Kod autobuskih aranţmana predviĎene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata voţnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloţivosti kapaciteta stajališta. Duţina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. duţine trajanja obilazaka, termina polazaka…). Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadrţava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr. guţva na granicama, guţva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĎenog za obilazak…). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranţmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. Putnici koji poseduju inostrani pasoš duţni su sami da se informišu kod nadleţnog konzulata o uslovima koji vaţe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rsiliu ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlastionemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. Zbog poštovanja satnica predviĎenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadrţavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.

Molimo Vas da paţljivo proĉitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.61/2010. Uz ovaj program vaţe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranţman je raĎen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadrţava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predvidjenim slučajevima